• WITAMY NA STRONIE SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH 

    

   Zapraszamy do realizacji szkoleń bhp z TARBONUS-em

   TARBONUS Sp. z o.o. to niekwestionowany lider w dziedzinie szkoleń i doradztwa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zapraszamy do realizacji szkoleń okresowych bhp w formie e-learningu.

   Szkolenia spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewniamy pracownikowi odbycie szkolenia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

   Odpowiedni poziom i jakość naszych szkoleń gwarantuje wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

    
    
    
  •  

   Zalety systemu e-learningowego firmy Tarbonus

  •  

   Wiedza

   Szkolenia
   przygotowane
   przez doświadczonych
   fachowców

    

   Zawsze dostępny

   Dostępny 24/7
   na komputerze,
   laptopie,
   smartfonie

    

   Zgodność prawna

   Spełnia wymagania
   rozporządzenia
   w sprawie
   szkoleń bhp

    

   Wsparcie

   Pomoc techniczna
   i merytoryczna
   w trakcie
   i po szkoleniu

  • Dlaczego warto szkolić się z nami:

    
   33 lata doświadczenia

   Kilkudzisięcioletnie doświadczenie w szkoleniach pracowniczych pozwala Nam wybrać i dopasować to co najlepsze i najskuteczniejsze do osiągnięcia celów kształcenia. Indywidulne potrzeby Klienta są na pierwszym miejscu.

    
   Rzetelne opracowanie

   Przygotowaniem szkoleń zajmują się doświadczeni specjaliści z dziedziny bhp, prawnicy, metodycy nauczania, pracownicy naukowi i praktycy w dziedzinie bhp i dziedzinach pokrewnych.

    
   Wymagania oświatowe

   Tarbonus Sp. z o.o. posiada status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego. Proces nauczania spełnia wymagania dydaktyczne, a metodyka jest dostosowana do potrzeb.

    
   Zgodne z prawem

   Szkolenia bhp spełniają wymagania prawne określone w Kodeksie pracy oraz w przywołanych w nim rozporządzeniach, a w szczególności rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp.

    
   Bezpieczeństwo pracodawcy

   Po ukończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp. Przebieg szkolenia jest udokumentowany.

    
   Wsparcie merytoryczne

   Podczas realizacji szkoleń zapewniamy możliwość konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców i specjalistów bhp. Współpraca może obejmować również inne zagadnienia, w zależności od potrzeb.

  • lambda responsive

   Szkolenia e-learningowe – dla wygody i komfortu

    

   Zapraszamy do realizacji szkoleń z TARBONUS-em

   Zmieniające się przepisy, rozwój technologii, różne zasady organizacji pracy w zależności od poziomu inwestycji w bezpieczeństwo, to wszystko powoduje, że pracownicy powinni być regularnie szkoleni. Czasami jest to wymóg prawny (np. szkolenia okresowe bhp), ale w innych sytuacjach lekceważenie tej sposobności do podnoszenia świadomości pracowników może stanowić przyczynek do wzrostu wypadkowości, a w najlepszym przypadku, do powstawania zwiększonej ilości zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Większa świadomość wskazuje na poprawne z punku widzenia technologii wykonywanie określonej pracy, co w konsekwencji wpływa na jakość wyrobu lub usługi i jest w efekcie korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

   W celu dokształcania pracowników można stosować różne metody nauczania. Jedną z nich są szkolenia tzw. zdalne, wykorzystujące e-learning. Tą metodą można zrealizować szkolenia okresowe bhp, doskonalące, produktowe i inne.

   Tarbonus Sp. z o.o. może dostosować do potrzeb Klienta określone szkolenia, zarówno co do treści jak i formy.

  • Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu.

   Więcej informacji 

Available courses

(A24) Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenie jest dostępne dla osób posiadających zarejestrowane konto na platformie szkoleniowej i dostęp do kursu.

Jeżeli jesteś aktualnym uczestnikiem wybranego szkolenia, to zaloguj się przy pomocy posiadanego loginu i hasła.

Osoby zainteresowane bezpośrednim zakupem dostępu do realizacji szkolenia - zapraszamy do sklepu KUP

Uwaga! Przy większej ilości uczestników szkolenia wycena indywidualna. Zapraszamy do kontaktu z wybranym oddziałem naszej firmy: Kraków, Kielce, Warszawa, Tarnobrzeg.

(I24) Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest dostępne dla osób posiadających zarejestrowane konto na platformie szkoleniowej i dostęp do kursu.

Jeżeli jesteś aktualnym uczestnikiem wybranego szkolenia, to zaloguj się przy pomocy posiadanego loginu i hasła.

Osoby zainteresowane bezpośrednim zakupem dostępu do realizacji szkolenia - zapraszamy do sklepu KUP

Uwaga! Przy większej ilości uczestników szkolenia wycena indywidualna. Zapraszamy do kontaktu z wybranym oddziałem naszej firmy: Kraków, Kielce, Warszawa, Tarnobrzeg.

(P24) Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie jest dostępne dla osób posiadających zarejestrowane konto na platformie szkoleniowej i dostęp do kursu.

Jeżeli jesteś aktualnym uczestnikiem wybranego szkolenia, to zaloguj się przy pomocy posiadanego loginu i hasła.

Osoby zainteresowane bezpośrednim zakupem dostępu do realizacji szkolenia - zapraszamy do sklepu KUP

Uwaga! Przy większej ilości uczestników szkolenia wycena indywidualna. Zapraszamy do kontaktu z wybranym oddziałem naszej firmy: Kraków, Kielce, Warszawa, Tarnobrzeg.

(PA24) Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie jest dostępne dla osób posiadających zarejestrowane konto na platformie szkoleniowej i dostęp do kursu.

Jeżeli jesteś aktualnym uczestnikiem wybranego szkolenia, to zaloguj się przy pomocy posiadanego loginu i hasła.

Osoby zainteresowane bezpośrednim zakupem dostępu do realizacji szkolenia - zapraszamy do sklepu KUP

Uwaga! Przy większej ilości uczestników szkolenia wycena indywidualna. Zapraszamy do kontaktu z wybranym oddziałem naszej firmy: Kraków, Kielce, Warszawa, Tarnobrzeg.